Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2018

margothh
0866 2229 500
Old Havana
Reposted fromrubinek rubinek viainsanedreamer insanedreamer
9183 d726 500

thenewmans:

“Some combination of lust and respect and patience. And determination.”

- Paul Newman, when asked in a 1998 interview about how he and Joanne Woodward had maintained a successful marriage. 

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer

October 26 2018

6799 6217 500
margothh
7455 e00c
Reposted fromzciach zciach viainsanedreamer insanedreamer
margothh
4770 bb57 500
Reposted fromgket gket viathehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma
margothh
Wielu ludzi nosi w sobie ukrytego potwora, chorobę, który wysysa im krew, który ich pożera, rozpacz, która gnieździ się w ich nocy. Oto człowiek, który nie różni się od innych, chodzi, porusza się, i nikt nie wie, że ma w sobie tego straszliwego pasożyta - boleść stuzębną, która żyje w tym nieszczęśniku i zabija go. Nikt nie wie, że ten człowiek to topiel. Jest spokojny, ale bez dna. Od czasu do czasu niezrozumiałe drżenie przebiega po powierzchni; pojawia się jakaś zmarszczka, znika, pojawia się znowu, tworzy się pęcherzyk powietrza, pęka. Niby to nic, w istocie to rzecz straszliwa: oddech nieznanej bestii.
— Wiktor Hugo
margothh


otter space
Reposted fromthepunnery thepunnery viainsanedreamer insanedreamer
margothh
0494 ded9 500
Reposted fromteijakool teijakool viainsanedreamer insanedreamer
margothh
6712 c3eb 500
Reposted fromkotowate kotowate viainsanedreamer insanedreamer
margothh
margothh
Każdy wybór jest dla nas tragiczny ponieważ zawsze wiemy, że istnieje świat równoległego wyboru niemożliwy do zrealizowania.
— Carl Cederström – Pętla dobrego samopoczucia
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
6259 8007

shouldibenovel:

meltingflowers:

Death of a Cyborg by Shorra.

I love this—the expectation that it’s an old master and then you look at the subject.
margothh
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
margothh
1871 bd9e
margothh
margothh
8103 1ee7
A couple admires the color and texture of Monet’s Water lilies at MoMA, New York
Reposted fromwsukience wsukience viainsanedreamer insanedreamer
margothh
9704 9cb7
Reposted fromfidelity fidelity viainsanedreamer insanedreamer

August 17 2018

margothh
4138 9071
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaflamingo flamingo
0441 bb6e 500

Crimson and clover, Xuebing DU

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl