Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2019

margothh
3724 1dda 500
Reposted fromRowena Rowena
margothh
margothh

August 14 2019

margothh
0933 6a2d 500
Reposted fromnyaako nyaako viakudlaty kudlaty

August 09 2019

margothh

August 08 2019

margothh
3969 c8a3
margothh

August 06 2019

2968 fe44 500
Reposted fromjemstone jemstone viaLuukka Luukka
margothh
3516 d6f8 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaghalbadious ghalbadious
7669 b021

visitheworld:

Details of the white temple, Wat Rong Khun in northern Thailand (by Angelika & Jan).

Reposted fromxuu xuu viainsanedreamer insanedreamer

July 21 2019

margothh
4638 07b5 500
Reposted fromrubinek rubinek viagruetze gruetze
margothh

July 18 2019

margothh
tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o1_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o5_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o7_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o6_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o2_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o4_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o3_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o8_500

Lake Urmia, Iran - August 2016 (via The Daily Persian)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaPinkpills Pinkpills
margothh
0516 efe2 500
margothh
2093 296b 500
Reposted frompomoor pomoor viatutus tutus
margothh
3154 cce6 500
Reposted fromnyaako nyaako

July 15 2019

margothh
Nie znasz go. Nie masz pojęcia, co dzieje się w jego wnętrzu, co tak naprawdę spotkało go w życiu, ile nieprzespanych nocy odbija się echem w jego głowie, ile wypowiedzianych niepotrzebnie słów ciąży mu na sercu. 
Znasz tylko swój subiektywny odbiór jego osoby, jest dla Ciebie tym, kim myślisz, że jest i masz oczekiwania, aby zachowywał się dokładnie według schematu, jaki sama przypisałaś do jego osoby. 
A niechże spróbuje zachować się inaczej! Niechże zachowa się po swojemu, a nie po twojemu. Wtedy mówisz, że tak naprawdę go nie znasz. Wtedy on przestaje być tym, za kogo go uważałaś.
I odpowiedz sobie sama: czy naprawdę robi coś złego?
— Charlotte Nieszyn Jasińska - "O drugim człowieku"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams

July 12 2019

margothh
5156 1d86
margothh
margothh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl